GOOGLE ADS
# Word Explanation Translation Sentences Categories Media
301 take off imitate, imitate, imitate (informal) naśladować, parodiować, parodiować (potocznie)
  • He is really good at taking his teacher off.
366 grow on to become more appreciated, to become more appreciated (informal) stawać się bardziej lubianym, stawać się bardziej lubianym (potocznie)
  • The more I listen to the DVD you lent me, the more it grows on me.
394 dab out to wash, to wash clothes by hand (informal) przepierać, prać ręcznie, prać ręcznie (potocznie)
  • I had to dab out the my socks.
399 chum up to make friends with, to make friends with (informal) zaprzyjaźnić się, zakumplować się, zakumplować się (potocznie)
  • I have chummed up with old Sims.
557 burn for  to desire something, to desire something (informal) palić się do czegoś, być napalonym na coś, bardzo czegoś chcieć (potocznie)
  • She was burning for a chance to appear in a act.