GOOGLE ADS

Pomoc

Co to za portal?

Phrasalverbs.pl to serwis, który został stworzony dla ludzi, którzy chcą się nauczyć phrasal verbs’ów. Opiera się na bazie angielskich frazowców, ich tłumaczeń oraz przykładowych użyć w zdaniu. System nauczania podzielony jest na kilka typów ćwiczeń, m. in. : memo, slideshow, I know. Wyniki oraz postęp nauki można obserwować. Użytkownik może podzielić się uwagami na forum, oraz poczytać o kierunkach rozwoju serwisu na blogu. Serwis został również zintegrowany z popularnymi serwisami społecznościowymi , takimi jak twitter czy facebook.

Phrasal verbs - definicja

Zapewne trochę wiesz o frazowcach będąc na tej stronie, dla ścisłości jednak przypomnę: Phrasal verbs, czyli angielskie czasowniki frazalne, to zestawienia czasowników z przysłówkiem lub przyimkiem. Czasownik z dodatkowym słowem na końcu zyskuje nowy sens niż wynikałoby to ze znaczenia jego poszczególnych części składowych. Czasowników frazowych często używa się w mowie potocznej, dlatego też są one bardzo ważną częścią języka.

Jak się uczyć?

Nauka może odbywać się na wiele sposobów. Używając Phrasalverbs.pl proponujemy taki schemat:
1. Przeglądanie 'jeden po drugim' w części "Index". Każdy frazowiec ma swoje polskie tłumaczenie oraz przedstawione jest jego przykładowe użycie w zdaniu. W celu ułatwienia zapamiętania danego frazowca załączony jest zdjęcie oraz film z youtube związane z danym czasownikiem. Przeglądanie można podzielić ze względu na kategorie (obowiązkowe, przydatne, wszystkie) co zawęża zbiór phrasal verbsów. Większy reżim nadamy używając filtru.
2. Wykonywanie ćwiczeń z części "Nauka":
"Memo" – dwa rodzaje ćwiczeń. W pierwszym przypadku do czasowników angielskich należy podać ich polskie tłumaczenie, natomiast w drugim przypadku, do podanego polskiego czasownika należy przyporządkować angielski frazal.
"I know" - szczere odpowiedzi co do znajomości frazali. Musimy sami sobie odpowiedzieć czy znamy wyświetlony phrasal verb czy nie.
"Choice" - wybór odpowiedniego phrasal verb z kilku zaproponowanych
Wszystkie ćwiczenia są podzielone na typy czasowników - obowiązkowe, przydatne, wszystkie oraz dodatkowo - grupowe tj. go, take itp.
3. Obserwowanie i analizowanie postępów w nauce w części "Wyniki". Tutaj Użytkownik może zorientować się, z którymi frazowcami ma problemy, a które już zapamiętał. Użytkownik powinien korzystać z wszystkich powyższych punktów, ale niekoniecznie w zaproponowanej kolejności (każdy bowiem ma inny styl nauki).