GOOGLE ADS
  • study under

  • to be somebody
  • uczyć się, studiować pod czyimś kierunkiem, uczyć się u kogoś

  • Pozostale CPE
    • Adam was proud to study under this famous professor.