GOOGLE ADS
  • sink into

  • to be getting worse and worse
  • pogarszać się, popadać, popadać w coś, wpadać, wpadać w coś

  • Pozostale CPE
    • I'm afraid Adam's business is sinking into debts.