GOOGLE ADS
  • go down with

  • to become ill
  • rozchorować się na, zapaść na, zapaść na chorobę

  • Pozostale Zdrowie CPE
    • Magdalena is said to have gone down with variola.