GOOGLE ADS
  • interchange with

  • to be put in place of something else
  • wymieniać, zamieniać się między sobą, zmieniać na

  • Pozostale CPE
    • You can interchange the pink trousers with the green ones.