GOOGLE ADS
  • set forth

  • to present, to state an opinion
  • prezentować, przedstawiać, wyliczać

  • Pozostale CPE
    • Mr McGregor set forth his opinion very clearly.