GOOGLE ADS
  • get on with

  • to make progress, to continue something
  • kontynuować coś, robić postępy

  • Pozostale CAE Studia
    • You're getting on with Spanish.