GOOGLE ADS
  • urge on

  • to encourage, to prompt
  • zachęcać, nakłaniać, dopingować

  • Pozostale CPE
    • The crowd urged on the demonstrating strikers.