GOOGLE ADS
  • send along

  • to make someone or something move somewhere
  • podesłać, przysłać, przyprowadzić, podrzucić

  • Pozostale CPE
    • I have to urgently talk with Magdalena, could you send her along?