GOOGLE ADS
  • dab out

  • to wash, to wash clothes by hand (informal)
  • przepierać, prać ręcznie, prać ręcznie (potocznie)

  • Pozostale CPE Potoczne
    • I had to dab out the my socks.