GOOGLE ADS
  • give of

  • devote, contribute
  • poświęcać się, przykładać się

  • Pozostale CPE
    • Airman gives of himself to save son.