GOOGLE ADS
  • enquire for

  • to try to find or to speak to someone
  • pytać o kogoś, szukać kogoś

  • Pozostale Mowienie CPE
    • There's a Mr Brown, enquiring for you.