GOOGLE ADS
  • burn for 

  • to desire something, to desire something (informal)
  • palić się do czegoś, być napalonym na coś, bardzo czegoś chcieć (potocznie)

  • Pozostale CPE Potoczne
    • She was burning for a chance to appear in a act.