GOOGLE ADS
  • put apart

  • to save something, to save money, to save time
  • odkładać, odkładać pieniądze, oszczędzać, rezerwować, rezerwować czas

  • Pozostale CPE
    • If you just want to go on your dream holiday, you should put some money apart.