GOOGLE ADS
  • zip along

  • to move quickly, to move quickly (informal)
  • pędzić, szybko się poruszać, mknąć, zasuwać, zasuwać (potocznie)

  • Pozostale CPE Potoczne
    • The car zipped along really quickly.